Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Adresát:

AMBI GRIL, s.r.o.
IČ: 03864715
DIČ: CZ03864715
se sídlem Maiselova 38/15, Josefov, 110 00 Praha 1
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238354.

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Číslo daňového dokladu ___________________________________

Datum objednání _________________________________________

Datum obdržení __________________________________________

 

Jméno a příjmení zákazníka________________________________________________________

Adresa zákazníka_________________________________________________________________

 

Datum __________________

 

 

Podpis zákazníka

______________________